Brug Maslows teori om motivation i din ledelse

En god leder motiverer. Det er dog ofte lettere sagt end gjort, da motivation er meget individuelt for ens ansatte. Der findes dog forskellige ’krav’ eller kategorier en leder skal sørge for at opfyldt, for at motivere den ansatte bedst muligt, og dermed præstere bedst. Læs med her og hør hvordan du bedst motiverer dine ansatte.

 

Maslows teori omkring motivation går ud på, at visse behov skal dækkes, for at få det bedste udgangspunkt for selvrealisering. Med andre ord betyder dette, at lederen skal være opmærksom på at opfylde nogle grundlæggende behov for den ansatte, for at kunne motivere denne til at blomstre og udvikle sig. Teorien går derfor ud fra en såkaldt ’Behovspyramide’, med hierarkisk inddelte trin. Det nederste trin er et basalt behov, som skal dækkes for at kunne bevæge sig højere op i pyramiden osv.

 

  1. Fysiske behov

De fysiske behov er en betingelse for overlevelse. Derfor er de fysiske behov præciseret som behovet for vand, mad, luft, søvn og sex. De fysiske behov er de stærkeste af samtlige behov, da disse vil fylde hele bevidsthedsfeltet, hvis disse ikke er opfyldt. Dette første behov er ikke et du som leder har indflydelse på direkte. Kun i det perspektiv, at du sørger for at få dine ansatte til at gå til tiden, slappe af og ikke tage arbejdet med hjem.

  1. Tryghedsbehov

Når forrige behov er helt eller delvist dækket, følger tryghedsbehovet. Tryghedsbehovet handler om at føle sikkerhed, stabilitet, beskyttelse, og tage afstand fra frygt, nervøsitet og kaos. Det er også på dette niveau, at man finder behovet for struktur, orden, grænser og lov. Tryghedsbehovet er afgørende i forbindelse med godt lederskab. Det er her du kommer på banen som både en ledende og afgørende stemme, samt en tillidsskabende tryghedsfaktor.

  1. Sociale behov

For at kunne udvikle sig og trives på arbejdspladsen er næste trin at opfylde behovet for fællesskab, venskab, kærlighed og tilhørsforhold. I denne sammenhæng er det din fornemste opgave som leder at forsøge at skabe fællesskab omkring jeres firma/mission/vision. Desuden er det oplagt for en leder, at sørge for forskellige sociale events på arbejdspladsen, for på denne måde at forsøge at ’sammentømre’ de ansatte.

  1. Egoistiske behov

Næstsidste trin drejer sig om agtelse, selvrespekt, selvtillid, kunnen, anerkendelse, status og værdighed. I dette perspektiv er det din opgave som leder, at motivere dine ansatte ved at rose dem. Både ros omkring løsningen af en opgave, den pågældende persons væremåde eller at vise den ansatte tillid er måder hvorpå du kan opfylde din ansatte behov på dette stadie.

  1. Selvrealiseringsbehov

På det øverste trin finder vi behovet for selvrealisering. Dette niveau går ud på, at virkeliggøre sine mål. Dette trin betyder som dig for leder, at du skal forsøge både at imødekomme dine ansattes mål, men også at støtte og lede dem på rette spor og mod de gode løsninger.

 

Alle ovenstående punkter er generelle, men gør sig gældende i alle slags firmaer. Om dit firma laver verdensomspændende marketingkampagner for Coca-Cola eller bygger hemsetrapper til private, skal dine ansatte motiveres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *